Web Analytics
Home
Adagio
Varen in en rond Rotterdam
www.adagiotrips.nl - info@adagiotrips.nl
Meevaren met een comfortabel motorjacht op het binnenwater van Rotterdam
Reservering
De minimale facturering voor een rondvaart is 2 uur (min 4 personen - max. 6 personen). Onze tarieven zijn inclusief brandstofkosten, onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Reserveren/offerteaanvraag van een rondvaart geschiedt na het plaatsen van een vrijblijvende aanvraag op het online reserveringsformulier. Door de aanvraag verbindt de deelnemer zich tot aanvaarding van de algemene voorwaarden zoals door Adagiotrips voor de betreffende activiteit wordt aangeboden. Indien Adagiotrips de offerte/aanvraag aanvaardt, ontvangt de deelnemer een bevestiging van de offerte/aanvraag per email.

Passagiers
Het aantal passagiers dient dient bij reservering vaardatum bij ons bekend te zijn, op basis hiervan wordt het vaartarief berekend.

Betaling
De betaling dient voor de afvaart betaald te zijn, door overschrijving op onze bankrekening of wel contant voorafgaand aan de vaartocht.

Annulering
Bij extreme weersomstandigheden zoals, zeer harde wind, hoge golfslag beslist de schipper of het verantwoord is om uit te varen, wij verstrekken u een teruggaven van het volledige bedrag indien dit al voldaan is.
De opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging annuleren door een schriftelijke kennisgeving aan Info@adagiotrips.nl danwel telefonisch aan de aanbieder, geen annuleringskosten worden dan in rekening gebracht. In overleg kunnen we dan een nieuwe datum bepalen.
Bij minder mooi weer kan op het achterdek een professionele tent worden geplaatst. Hierdoor is het mogelijk om ook bij mindere weersomstandigheden de vaartocht door te laten gaan.

Aansprakelijkheid
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook (inclusief maar niet beperkt tot diefstal, ongevallen e.d.) ontstaan door welke oorzaak dan ook, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaartocht, behoudens aantoonbare opzet of grove schuld maar nooit meer dan het factuurbedrag.
Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouder(s) of begeleider(s) en dienen in bezit te zijn van zwemdiploma of een goedgekeurd zwemvest. Het hebben voldaan aan bovenstaande regel biedt hem/haar geen recht op verhaal indien complicaties zich voordoen.
Mocht er om medische redenen voor de gast/opvarende een belemmering zijn voor een tocht als deze, dan dient dit van te voren gemeld te worden op het online reserveringsformulier van Adagiotrips.
De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Vaarwaterbeheerder het varen onmogelijk maakt (sluisstremming, onderhoud aan kunstwerken/vaarwater etc.)
Eventuele schade veroorzaakt door u of uw gezelschap aan Adagiotrips of aan derde wordt aan u doorberekend.

Veiligheid
Iedereen aan boord dient de aanwijzingen van de schipper op te volgen.
Wij houden ons het recht voor om de vaartocht (voortijdig) te beƫindigen of af te wijken van de besproken route indien de omstandigheden dat vereisen of niet gehandeld wordt conform de voorwaarden. Het gebruik van confetti, vuurwerk, e.d. is niet toegestaan aan boord. Er mag geen afval overboord gegooid worden.

Alcohol aan boord
Personen die bij aanvang van de tocht onder invloed zijn van alcohol wordt de toegang tot de boot ontzegd. Bij wangedrag, al dan niet veroorzaakt door drankgebruik, heeft de schipper het recht de tocht te onderbreken of per direct te beeindigen, zonder teruggave van de kosten. De gedragregels op het water van de Gemeente Rotterdam/Zuid Holland zijn op al onze tochten van toepassing.

Overige
Het is niet toegestaan om meegebrachte alcoholische dranken aan boord te nuttigen.
Maximum aantal is 6 personen.
Algemene voorwaarden